O organizaci

plzeňská pobočka celorepublikové organizace Centrum podpory rodinám s dvojčaty a vícerčaty  – Klub dvojčat a vícerčat, o.s. vznikla jako občanské sdružení s názvem Klub dvojčat a vícerčat Plzeň v lednu 2011. Svoji činnost zahájila organizace v únoru 2011 a od té doby je stále se rozvíjející neziskovou organizací.

Poslání

Poslání plzeňského klubu dvojčat a vícerčat vychází z poslání celorepublikového Centra podpory rodinám s dvojčaty vícerčaty  – Klub dvojčat a vícerčat, o.s. a jeho znění je následující:

Posláním Klubu dvojčat vícerčat Plzeň je nabízet pomoc a podporu rodinám s dvojčaty a vícerčaty, které se cítí znevýhodněny v sociálním začlenění způsobeným jejich speciálními potřebami, souvisejícími s výchovou a vzděláváním dovjčat a vícerčat.  prostřednictvím aktivit, které vyvíjíme usilujeme o to, aby se rodiny s dvojčaty a vícerčaty  staly součástí svého přirozeného sociálního prostředí.

Oblasti působení klubu

 • předávání si zkušeností a udržování kontaktů mezi rodinami s dvojčaty a vícerčaty
 • zprostředkování psychologického, speciálně pedagogického, sociální a laktačního poradenství
 • zvyšování veřejné a odborné informovanosti o speciálních potřebách rodin s dvojčaty
 • jednorázové akce: výpravy a výlety, venkovní srazy rodin s dvojčaty a vícerčaty
 • pravidelná setkání duomamin(ek)
 • podpora výzkumu potřeb rodin s dvojčaty vícerčaty; vedení či konzultování seminárních, bakalářských a diplomových prací (obory: psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce)
 • neformální burzy oblečení, hraček a dalších potřeb

Naše aktivity

 • program „Asistent do rodiny“
  V současnosti probíhá pilotní ročník uvedeného programu. Jeho cílem je ulevit rodinám v péči o dvojčata vícerčata tak, aby se mohly účastnit volnočasových aktivit či mohly provádět rutinní rodinné činnosti, které jsou však pro jednoho rodiče se dvěma a více dětmi najednou neuskutečnitelné nebo pro uskutečnění velice náročné (plavání, cvičení, kroužky, doprovod do mateřského centra, doprovody k lékařům, na fyzioterapii a k jiným specialistům nebo např. asistence při podpoře přiměřeného psychomotorického vývoje dětí přímo v rodině). Asistenci provádí tým vyškolených dobrovolníků z řad studetek Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, které k nám vysílá regionální dobrovolnické centrum TOTEM, s nímž na realizaci projektu spolupracujeme.
 • pravidelná setkání duomamin(ek)
  Respitní (tj. úlevová) péče určená a organizovaná maminkami dvojčátek, případně vícerčátek. Jednou v měsíci si vychutnávají čas pro sebe a bez dětí. Ty v té době hlídá například babička nebo tatínek, zatímco si maminky vyrazí bez svých ratolestí. V klidu a pohodě si vyměňují své zkušenosti a zajímavé historky z rodinného života a nabírají sil do dalších radovánek se svým vícenásobným potěšením.
 • tvorba databáze kontaktů a webových stránek klubu s působností v Plzeňském regionu
  Tvorbou těchto stránek a shromažďováním kontaktů na rodiny s dvojčaty a vícerčaty usilujeme o naplnění výše uvedeného poslání. Více viz sekce „Náš tým“.