Program Asistent do rodiny

O čem program je

Program Asistent do rodiny má pomoci rodinám s vícerčaty. Podstatou je úlevová péče v rodině. Ta je velice zatížena jak po stránce časové a materiální, tak i organizační a lidské. Rodina může vybírat ze třech oblastí uvedených níže, které byly nastaveny s cílem pomoci jí v péči o své děti. Do rodiny dochází jednou týdně asistent (dobrovolník/student). Asistenti umožňují rodinám účastnit se aktivit, které by byly se dvěma a více dětmi náročné nebo neuskutečnitelné. Jde o tyto následující:

Oblasti programu:

  • doprovod a asistence rodičům dvojčat při volnočasových aktivitách
  • doprovod a asistence rodičům dvojčat při pochůzkách k lékaři či na rehabilitační cvičení
  • individuální podpora dvojčat zaměřená na rozvoj psycho-motorických dovedností

Asistent

Asistentem se může stát buď student, který dosáhl věku 18 let a je ochotný se stát dobrovolníkem v registrovaném  dobrovolnickém centru. Asistenti jsou vybíráni na základě přijímacího pohovoru, doložení trestní způsobilosti a čestným prohlášením dokladující jejich zdravotní způsobilost.

Rozsah poskytované služby

Služba je poskytována jednou týdně v rozsahu 2 – 3 hodiny za účelem rozvoje dvojčat a úlevové péče rodině.

Cíl programu

Cílem programu „Asistent do rodiny“ je ulevit rodině v péči o dvojčata a vícerčata. Program má rodinám poskytnout možnost účastnit se volnočasových aktivit, které by pro matku se dvěma a více dětmi byly neuskutečnitelné nebo velice náročné.

Cílová skupina

Programu se mohou účastnit rodiny s dvojčaty či vícerčaty od jejich narození do věku 6 let.