Jak se zúčastnit programu

Jste rodina dvojčat nebo vícerčat? Jsou Vaše děti mladší 6 let a chtěli byste dostat svého asistenta, který Vás bude doprovázet k lékaři a na rehabilitaci, pomáhat při volnočasových aktivitách, a nebo napomůže psychomotorickému rozvoji Vašich dvojčat či vícerčat? Kontaktujte předsedkyni našeho klubu.

Podmínkou pro poskytování služby je:

  • zájem rodiny do programu vstoupit
  • věk dvojčat a vícerčat do 6 let
  • uzavření Dohody o podmínkách poskytování služby v programu Asistent do rodiny
  • zaplacení Účastnického poplatku 200,-/dítě

Koordinátorka si s Vámi domluví schůzku, na které Vás blíže seznámí s programem a zodpoví všechny Vaše dotazy. Buďto přímo na dané schůzce nebo později doma vyplníte Vstupní dotazník, který je zaměřen na Vaše kontaktní údaje a bližší informace o Vašich dětech (jejich dovednostech aj.), který pak bude sloužit k seznámení asistentky s Vašimi dětmi dříve, než se setkáte.

Koordinátorka se snaží každé rodině sehnat asistentku, tak aby se sešly časově, alespoň trochu místně a oblastí, ve které je třeba pomoci. Může ale nastat situace (v předchozích ročnících programu však nenastala), kdy koordinátorka některé z rodin asistentku nesežene – je potřeba s tím předem počítat.

Jestliže se chcete zúčastnit, tak právě teď je ten správný okamžik se koordinátorce ozvat, protože na přelomu září/říjen započne již. 3.ročník tohoto programu.

Kontakt na předsedkyni Mgr. Šárku Káňovou: